ریلینک، دستیار کوتاه کننده لینک شما.

مدیریت لینک‌ها، دامنه اختصاصی و آمار پیشرفته.

ویژگی‌های ریلینک

مدیریت لینک‌ها

ساخت لینک به همراه دسترسی حذف، محافظت با رمز عبور ( لینک رمز دار) و مشاهده جزئیات آمار کلیک‌ها.

دامنه اختصاصی

با دامنه اختصاصی خودتان از تمام خدمات ریلینک استفاده کنید.

توسعه دهندگان

به کمک API از تمام خدمات ریلینک در محصول خود استفاده کنید.

رایگان برای همیشه

ریلینک یک خدمت تماما رایگان و محصولی از زیلینک هست که با عشق برای شما ساخته شده.

همراه با افزونه کوتاه کننده لینک ریلینک